فرخوان مقاله؛ دو فصلنامه علمی تخصصی جستارهای ادب عربی،شماره(2)

فرخوان مقاله؛
دو فصلنامه علمی تخصصی جستارهای ادب عربی،شماره(2)

دوفصلنامه علمی تخصصی «جستارهای ادب عربی» با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره ثبت 85440  در زمینه های زیر، برای انتشار شماره دوم خود، از مقالات نویسندگان محترم استقبال می کند:

 1. زیبایی شناسی ادبی متون دینی(با محوریت قرآن و حدیث)؛  

2. نقد و تحلیل نظریه­ های کلاسیک و نوین ادبی؛

3. تحلیل ساختاری و محتوایی شعر عرب؛

4. تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛

5. شناخت و بررسی دیدگاه های زبان شناسی؛   

6. مطالعات تطبیقی و بین رشته ای؛

و سایر محورهای مربوطه...

مراجعه به سامانه: http://alr.journals.hozehkh.com/