اخبار و اعلانات

فرخوان مقاله؛ دو فصلنامه علمی تخصصی جستارهای ادب عربی،شماره(2)

دوفصلنامه علمی تخصصی «جستارهای ادب عربی» با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره ثبت 85440  در زمینه های زیر، برای انتشار شماره دوم خود، از مقالات نویسندگان محترم استقبال می کند:  1. زیبایی شناسی ادبی متون دینی(با محوریت قرآن و حدیث)؛   2. نقد و تحلیل نظریه­ های کلاسیک و نوین ادبی؛ 3. تحلیل ساختاری و محتوایی شعر عرب؛ 4. تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛ 5. شناخت و بررسی دیدگاه های زبان شناسی؛    6. مطالعات تطبیقی و بین رشته ای؛ و سایر محورهای مربوطه... مراجعه به سامانه: http://alr.journals.hozehkh.com/

مطالعه بیشتر