تعداد مقالات: 19
1. واکاوی سبک شناسانۀ سورۀ مبارکۀ فجر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-26

عباس اقبالی؛ رویا اسماعیلیان


3. بررسی جلوه‌های نوستالژی در اشعار فاروق جویده

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 50-72

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ منیژه حمید


4. بررسی گفتمان انتقادی در اشعار منسوب به امام سجاد

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-94

زین العابدین نجفی؛ نورالدین پروین


5. بررسی رمان «میرامار» نجیب محفوظ بر اساس چند صدایی باختین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-116

مهین حاجی زادذه؛ سمیه حیدری


6. تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی: جلد پنجم کتاب أدب الطّف)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-144

علی اکبر محسنی؛ فرشته جمشیدی


7. آموزه های قرآنی در دیوان جواهری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-160

ابراهیم فلاح


8. نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان «النبطی» اثر یوسف زیدان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

سیدمحمود میرزایی الحسینی؛ طیبه فتحی ایرانشاهی؛ مسعود باوان پوری


10. مؤلفه های التزام اسلامی در رمان «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-68

قاسم ابراهیمی؛ قاسم مختاری


11. بررسی تطبیقی مضامین سیاسی مشترک در شعر محمدتقی بهار و سید قطب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-90

مهین ظهیری؛ سیدمهدی نوری کیذقانی


12. بررسی تطبیقی مؤلفه های پایداری ایران و فلسطین (مطالعه موردی اشعار نصرالله مردانی و توفیق زیّاد)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-114

وجیهه سروش؛ علی سلیمی؛ جهانگیر امیری


13. تحلیل صورتگرایانه دعای شانزدهم صحیفه سجادیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-136

مصطفی کمالجو؛ مریم اطهری نیا


14. ارزیابی ترجمه استعاره های قرآن در موضوع قیامت بر اساس نظریة نیومارک (نیمه نخست قرآن)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399

10.52547/alr.281

علی ضیغمی؛ حسین بیات؛ سیدرضا میراحمدی؛ ابراهیم رضاپور


17. خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان موتٌ صغیرٌ اثر محمد حسن علوان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399

10.52547/alr.284

عبدالاحد غیبی؛ مسعود باوان پوری؛ پروین خلیلی