تعداد مقالات: 7
1. واکاوی سبک شناسانۀ سورۀ مبارکۀ فجر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-26

عباس اقبالی؛ رویا اسماعیلیان


3. بررسی جلوه‌های نوستالژی در اشعار فاروق جویده

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 50-72

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ منیژه حمید


4. بررسی گفتمان انتقادی در اشعار منسوب به امام سجاد

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-94

زین العابدین نجفی؛ نورالدین پروین


5. بررسی رمان «میرامار» نجیب محفوظ بر اساس چند صدایی باختین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-116

مهین حاجی زادذه؛ سمیه حیدری


6. تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی: جلد پنجم کتاب أدب الطّف)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-144

علی اکبر محسنی؛ فرشته جمشیدی


7. آموزه های قرآنی در دیوان جواهری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-160

ابراهیم فلاح


شماره‌های پیشین نشریه