دوفصلنامه علمی تخصصی «جستارهای ادب عربی» با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره ثبت 85440  در زمینه های زیر، از مقالات نویسندگان محترم استقبال می کند:

 

1. زیبایی شناسی ادبی متون دینی(با محوریت قرآن و حدیث)؛  

2. نقد و تحلیل نظریه­ های کلاسیک و نوین ادبی؛

3. تحلیل ساختاری و محتوایی شعر عرب؛

4. تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛

5. شناخت و بررسی دیدگاه های زبان شناسی؛   

6. مطالعات تطبیقی و بین رشته ای؛

و سایر محورهای مربوطه...

 به مقالاتی که بدون راهنمایی و نام اساتید حوزوی (مدرس سطوح خارج) و اساتید دانشگاهی (استاد، دانشیار، استادیار) باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

آدرس: مشهد، حرم مطهر، بست طبرسی، مرکز مدیریت حوزه علمیّه خراسان، معاونت پژوهش. (اداره نشر و تولیدات علمی) تلفن: 32008327- 051 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-152